استاد یونس دردشتی

استاد یونس دردشتی در سا ل 1288 دیده به جهان گشود.وی از کودکی نزد پدر به فراگیری آواز پرداخت.ودر ادامه ازمحضر استاد مرتضی نی داود استفاده نمود.استاد دردشتی به صدای استادان تاج اصفهانی ،ادیب خوانساری ومیرزا رضا ظلی علاقه ای وافر داشته که ردپای آواز این استادان درآوازخوانی وی مشهود است.استاد دردشتی دارای صدایی با صلابت وبیشتر در اوج میخواند. شعر را شمرده و واضح ادا میکرد و آوازی پر تحریر ارایه می نمود.وی به بلبل رادیو شهرت داشت.اما به هر روی در این زمان آنچنان که سزاوار اوست شناخته شده نیست .سرانجام استاد دردشتی در سال 1374 روی در نقاب خاک کشید.